CHOREOGRAFIA MIEJSCA

Choreografia Miejsca

Lokalizacja: Nadodrze , Wrocław, PL
Data: 2014
Powierzchnia: maksymalnie 10 000 m2

Projekt opiera się na założeniu, że miasto – jak i architektura – są jedynie pretekstem do wprowadzenia kinetycznej strefy życia czyli na przykład aktywności ludzkiej. Efektem końcowym pracy jest plan struktury usytuowanej przy ulicy Ptasiej na Nadodrzu we Wrocławiu. Istotą projektowanej struktury jest z jednej strony jej prostota, a z drugiej przekształcalność. Równolegle praca traktuje o systemie działania struktury w oparciu o harmonogram (stworzony z wyprzedzeniem) i jednostkę organizacyjną. Prezentowane rozwiązania techniczne przewidziane zostały ściśle dla tego budynku.

Od góry: schematy ideowe, zdjęcia z wizji lokalnej na ulicy Ptasiej we Wrocławiu, aksonometria przedstawiająca system ruchomych platform iścian pozwalających na przebudowywanie poszczególnych pięter, aksonometria całego budynku.

Od lewej: Przekrój poprzeczny przez budynek, widok na elewację budynku, plan lokalizacji budynku.

choreografia-miejsca-schemat-1170

Powyżej: rzut przyziemia wraz z planem zagospodarowania terenu.