NAUKA I KRAJOBRAZ

NAUKA I KRAJOBRAZ

Lokalizacja: Stonemasons Green, Dublin, IE
Data: 2010
Powierzchnia: 4500m2

‘Nauka i krajobraz’ to projekt szkoły podstawowej zlokalizowanej na obrzeżach Dublina. Program szkoły został poszerzony o przedszkole oraz jednostkę dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

Pierwotna idea + poszukiwania: ameba, wraz z jej wyciągniętymi nibynóżkami (góra), analiza organizacji funkcjonalno-przestrzennej budynku (dół).

Chodniki prowadzące do budynku szkoły biegną wzdłuż głównych ulic lecz w pewnym momencie stają się niezależnymi traktami docierającymi do budynku. Powierzchnia ścieżek zmienia się stopniowo z miękkiej siatki z trawnikiem pomiędzy w kamienną kostkę tuż przy wejściu do szkoły.
Ogrody otaczające budynek szkoły nie zostały ‘odgraniczone’ twardymi barierami jak płoty czy poprzeczki. Jedynie wewnętrzny dziedziniec szkoły został zorganizowany poprzez wprowadzenie sieci ścieżek, które tworzą rodzaj placu zabaw, labirynt pomiędzy drzewami, krzewami i ścianami budynku szkoły.

Zdjęcia powyżej (od góry): przykład przestrzeni dydaktycznej (przekrój przez typową klasę), studium – model wejścia do budynku szkoły oraz szkic tej samej przestrzeni widzianej z innej perspektywy, przekroje przez budynek szkoły.

Model budynku szkoły (skala 1/200).